ACHIZITII PUBLICE

Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie: 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/132586
Titlul proiectului: Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!

1. ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax: 0241/541491 0241/541490

Anunt privind achiziția de servicii de auditare financiară
pentru proiectul cu titlul "Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!"
Data publicarii anuntului: 26-05-2014

Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii Denumire serviciu Cantitate
1. 79212100-4 Servicii de auditare financiara Serviciu de audit financiar 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241/618903 sau
E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

În ofertă vă rugăm să specificaţi preţul, inclusiv TVA
Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 31-05-2014, ora 12 a.m., la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 31-05-2014, ora 16 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Botezat Onorina                                                                       Cristian Niculae

2. ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE EXPERTIZA CONTABILA

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax: 0241/541491 0241/541490

Anunt privind achiziția de servicii de expertiză contabilă
pentru proiectul cu titlul "Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!"
Data publicarii anuntului: 26-05-2014

Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii Denumire serviciu Cantitate
1. 79211000-6 Servicii de contabilitate Serviciu de expertiza contabila 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241/618903 sau
E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

În ofertă vă rugăm să specificaţi preţul, inclusiv TVA
Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 31-05-2014, ora 12 a.m., la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 31-05-2014, ora 16 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Botezat Onorina                                                                       Cristian Niculae

3. ANUNT ORGANIZARE CONFERINTA DE PRESA PENTRU DESCHIDEREA PROIECTULUI

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax: 0241/541491 0241/541490

Anunt privind organizarea conferintei de presă pentru deschiderea proiectului cu titlul "Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!"
Data publicarii anuntului: 30-05-2014

Universitatea Spiru Haret efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii Denumire serviciu Cantitate
1. 79952000-2 Organizarea conferintei de presă pentru deschiderea proiectului 1

Sursa de finantare: FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241/618903 sau
E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

În ofertă vă rugăm să specificaţi preţul, inclusiv TVA
Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 06-06-2014, ora 10 a.m., la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 06-06-2014, ora 16 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Botezat Onorina                                                                       Cristian Niculae

4. ANUNT ORGANIZARE EVENIMENTE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax: 0241/541491 0241/541490

Anunt achizitie serviciu organizare evenimente
pentru proiectul cu titlul "Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!"
Data publicarii anuntului: 30-05-2014

Universitatea Spiru Haret efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii Denumire serviciu Cantitate
1. 79341000-6 Serviciu organizare evenimente Serviciu organizare evenimente 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241/618903 sau
E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 06-06-2014, ora 10 a.m., la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 06-06-2014, ora 16 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Botezat Onorina                                                                       Cristian Niculae

5. ANUNT ACHIZITIE MATERIALE PUBLICITARE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax: 0241/541491 0241/541490

Anunt privind achizitia de materiale publicitare
pentru proiectul cu titlul "Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!"
Data publicarii anuntului: 30-05-2014

Universitatea Spiru Haret efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii unor materiale publicitare.
Obiectul contractului este achizitia urmatoarelor produse:

Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse Denumire produs Cantitate
1. 22462000-6 Banner publicitar dimensiuni 2,5m x 0,8m 1 buc.
2. 22462000-6 Banner publicitar dimensiuni 4m x 1,2m 2 buc.
3. 22462000-6 Mape carton personalizat A4 300 buc.
4. 22462000-6 Afise proiect conferinte, format A2, plastifiate 50 buc.
5. 22462000-6 Pliante prezentare proiect 300 buc.
6. 22462000-6 Roll-up PVC + aluminiu 1m x 2m 3 buc
7. 22462000-6 Pixuri 300 buc.

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241/618903 sau
E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 06-06-2014, ora 10 a.m., la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 06-06-2014, ora 16 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Botezat Onorina                                                                       Cristian Niculae

6. ANUNT ACHIZITIE ECHPAMENTE DE TIPARIRE / COPIERE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax: 0241/541491 0241/541490

Anunt privind achizitia de echipamente de tiparire / copiere
pentru proiectul cu titlul "Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!"
Data publicarii anuntului: 30-05-2014

Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii Denumire serviciu Cantitate
1. 30232110-8 Multifunctionala birou Echipament tiparire / copiere 1
2. 30232110-8 Multifunctional profesional cu posibilitati de finisare Echipament tiparire / copiere 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241/618903 sau
E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 10-06-2014, ora 10 a.m., la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 10-06-2014, ora 16 la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Botezat Onorina                                                                       Cristian Niculae

7. ANUNT ACHIZITIE LUCRARI AMENAJARE

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax: 0241/541491 0241/541490

Anunt achizitie Lucrari de amenajare/renovare spatiu tribunal simulat si biblioteca juridica pentru proiectul cu titlul "Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!"
Data publicarii anuntului: 25-06-2014

Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. Crt. Cod CPV/ Categoria de produse/servicii Denumire serviciu Cantitate
1. CPV 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare Lucrari amenajare / renovare sala proces simulat 1

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241/541490, 0241/541491 sau
E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 1-07-2014, ora 12:00 la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 1-07-2014, ora 14 p.m. la sediul institutiei.

Documentatia de atribuire

Documentatia amenajare sala de judecata

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Botezat Onorina                                                                       Cristian Niculae

8.ANUNT ACHIZITIE MOBILIER TRIBUNAL si BIBLIOTECA JURIDICA

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax: 0241/541491 0241/541490

Anunt achizitie Lucrari de execuție mobilier tribunal simulat si bibliotecă juridică pentru proiectul cu titlul "Construieste-ți practic profesia juridică din facultate!"
Data publicarii anuntului: 25-06-2014

Universitatea Spiru Haret, efectueaza un studiu de piata in scopul achizitionarii urmatorului serviciu:

Nr. crt. Codul de clasificare CPV Categoria de produse UM Cant. de produse
1 39130000-2
Mobilier birou
Birou dublu magistrați/judecători buc 1
2 39130000-2
Mobilier birou
Birou magistrați/procuror buc 1
3 39130000-2
Mobilier birou
Birou grefier buc 1
4 39130000-2
Mobilier birou
Birou avocat pledant buc 1
5 39130000-2
Mobilier birou
Birou avocati asistenti buc 4
6 39130000-2
Mobilier birou
Pupitru avocat si martori buc 1
7 39130000-2
Mobilier birou
Boxă arestați buc 1
8 39130000-2
Mobilier birou
Scaun magistrat/judecător buc 2
9 39130000-2
Mobilier birou
Scaun magistrat
procuror + grefier + avocat
buc 3
10 39153100-0
Rafturi
Rafturi cărti-bibliotecă buc 3

Sursa de finantare : FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Axa prioritară 2 "Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii"

Execuția de piese de mobiler pentru dotarea sălii destinată tribunalului simulat amenajată în cadrul proiectului la sălile 209/210 se va realiza în deplină concordanță cu prevederile Hotărării nr. 781/2012 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti a CSM, care reglementează dotările minime ale sălilor de sedinta din instantele judecatoresti, cu mobilierul necesar judecatorilor, procurorului, grefierului, avocatilor, partilor, persoanelor private de libertate si publicului, etc. 
Avănd în vedere aceste prevederi dar și prevederile cererii de finanțare a proiectului ID 132586, solicităm execuția următoarelor piese de mobiler:

Descrierea și caracteristicile tehnice minime ale produselor de mobiler solicitate:

Birou dublu magistrați/judecători
Birou -  înălțime=80 cm, lungime=220 cm, adăncime=80 cm, din pal melaminat min. 25 mm, culoare fag-crem, suprafețe rezistente la depozitare obiecte grele (rezistență antiîncovoiere), suprafețe tratate antizgăriere, și rezistente la murdărie, ușor de curățat și întreținut, ranforsare pentru rezistență, canturi ABS min 2 mm, feronerie și accesorii;

Birou magistrați/procuror
Birou -  înălțime=80 cm, lungime=90 cm, adăncime=80 cm, din pal melaminat min. 25 mm, culoare fag-crem, suprafețe rezistente la depozitare obiecte grele (rezistență antiîncovoiere), suprafețe tratate antizgăriere, și rezistente la murdărie, ușor de curățat și întreținut, ranforsare pentru rezistență, canturi ABS min 2 mm, feronerie și accesorii;

Birou grefier
Birou -  înălțime=80 cm, lungime=1230 cm, adăncime=50 cm, din pal melaminat min. 25 mm, culoare fag-crem, suprafețe rezistente la depozitare obiecte grele (rezistență antiîncovoiere), suprafețe tratate antizgăriere, și rezistente la murdărie, ușor de curățat și întreținut, ranforsare pentru rezistență, canturi ABS min 2 mm, feronerie și accesorii;

Birou avocat pledant
Birou -  înălțime=80 cm, lungime=90 cm, adăncime=80 cm, din pal melaminat min. 25 mm, culoare fag-crem, suprafețe rezistente la depozitare obiecte grele (rezistență antiîncovoiere), suprafețe tratate antizgăriere, și rezistente la murdărie, ușor de curățat și întreținut, ranforsare pentru rezistență, canturi ABS min 2 mm, feronerie și accesorii;

Birou avocati asistenti
Birou -  înălțime=80 cm, lungime=200 cm, adăncime=80 cm, din pal melaminat min. 25 mm, culoare fag-crem, suprafețe rezistente la depozitare obiecte grele (rezistență antiîncovoiere), suprafețe tratate antizgăriere, și rezistente la murdărie, ușor de curățat și întreținut, ranforsare pentru rezistență, canturi ABS min 2 mm, feronerie și accesorii;

Pupitru avocat si martori
Pupitru -  înălțime=125 cm, lungime=60 cm, adăncime=40 cm, din pal melaminat min. 25 mm, culoare fag-crem, suprafața tăbliei cu rezistență antiîncovoiere, suprafețe tratate antizgăriere, și rezistente la murdărie, ușor de curățat și întreținut, ranforsare pentru rezistență, canturi ABS min 2 mm, feronerie și accesorii;

Boxă arestați
Boxa -  înălțime=80 cm, lungime=120 cm, adăncime=78 cm, din pal melaminat min. 25 mm, culoare fag-crem, suprafața rezistentă la murdărie, ușor de curățat și întreținut, ranforsare pentru rezistență, canturi ABS min 2 mm, feronerie și accesorii;

Scaun magistrat/judecător
Scaun ergonomic– Cadru metalic/otel cromat, înălțime=96-104 cm, lățime=50 cm, adăncime șezut=51-50 cm, înălțime șezut=35-50 cm, brațe, spătar și șezut tapițerie inlocuitor piele, spătar poliuretan, posibilitate reglare înălțime brațe, posibilitate blacare, cilindru pneumatic reglare șezut;

Scaun magistrat/procuror+grefier+avocat
Scaun ergonomic– Cadru metalic/otel cromat, înălțime=96-104 cm, lățime=50 cm, adăncime șezut=51-50 cm, înălțime șezut=35-50 cm, brațe, spătar și șezut tapițerie inlocuitor piele;

Rafturi cărti-bibliotecă
Raft cărți tip bibliotecă - înălțime=180 cm, lungime=120 cm, adăncime=30 cm, din pal melaminat min. 18-25 mm, culoare fag-crem, suprafețe rezistente la depozitare obiecte grele (rezistență antiîncovoiere), suprafețe tratate antizgăriere, și rezistente la murdărie, ușor de curățat și întreținut, ranforsare pentru rezistență, canturi ABS pe toată structura min 4 mm, feronerie și accesorii;

Toate piesele de mobilier vor fi montate de către executant în conformitate cu schița amplasamentului (anexa 2), pe un podestru de lemn cu inălțimea de 40 cm, unde va fi amplasat un birou, iar în continuare un alt podestru de lemn, cu inălțimea de 20 cm, unde vor fi amplasate 6 birouri și banca avocaților.
Amplasarea și fixarea pieselor de mobilier în sala de judecată, se va realiza de către executant, care este obligat să respecte schița amplasamentelor și să asigure în același timp că toate corpurile de mobilier amplasate, sunt bine fixate (ancorate de pereți unde este cazul) sunt stabile, rafturile vor fi asigurate, astfel încăt să nu provoace alunecări sau răsturnări care să pună în pericol în vreun fel siguranța/viața participanților. Executantul va fi obligat să asigure prinderea/fixarea mobilierului cu piese metalice prin prinderi ascunse/mascate.
Pe lăngă datele menționate, se va avea în vedere la execuția pieselor de mobilier și facilitatea ca acestea, să  asigure usurință în manipulare/utilizare să poată fi reglate fără eforturi deosebite și să ofere posibilități de realocare/reașezare, în funcție de spațiul de activitate/lucru. Toate corpurile de mobilier vor fi executate cu respectarea normelor și standardelor din domeniu in vigoare, utilizănduse numai materiale de calitate, atăt pentru cadrele de mobilier, blatul de lucru, canturi suporți, căt și pentru elementele de prindere/conectare.
Se recomandă ca produsele de mobile să fie executate/confecționate din pal meleminat de cea mai bună calitate, bordurat cu cant ABS, cu respectarea specificațiilor tehnice și a dimensiunilor solicitate.
Se va solicita executantului, un termen de garanție de minim 24 luni de la data recepției acestora.

Condiții de execuție/livrare/transport: Execuția mobilierului se va realiza în termen de cca. 20-30 zile de la semnarea contractului și emiterea notei de comandă. Livrarea și transportul vor fi în sarcina executantului, iar recepția se va face de către beneficiar, la sediul din str. Unirii nr. 32-34, Constanța-et.2. Executantul va asigura ambalarea corespunzătoare a pieselor de mobiler, pentru ca acestea să poată face față fără limitare la manipularea din timpul transportului, a tranzitului acestora, astfel încăt toate piesele de mobilier să fie recepționate în bună stare.

 Executantul va asigura transportul, manipularea și montajul pieselor de mobiler, inclusive accesorile necesare montajului la sediul beneficiarului. Executantul are obligația de a remedia/înlocui pe cheltuiala sa, orice piesă de mobilier defect sau cu neconformități față de specificațiile tehnice impuse de beneficiar

Notă de fundamentare (memoriu justificativ):

Dotarea cu mobilier a sălii de judecată și cu rafturi a sălii de bibliotecă juridică, sunt necesare în cadrul Activității de de organizare și desfășurare a stagiilor de practică ale proiectului, fiind prevăzute în bugetul acestuia. Mobilierul și rafturile solicitate, sunt conforme cu prevederile stabilite de Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 781/2012 pentru completarea Regulamentului de ordine interioara al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 657 din data de 17 septembrie (Anexa 1) și a schiței din anexa Hotărârii CSM nr. 111/2000

Achiziția lucrărilor de execuție mobile și rafturi bibliotecă juridică, se va face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 1120/15.10.2013 al Ministerului Fondurilor Europene, prin procedura de achiziție directă, în urma consultării de prețuri/tarife ale operatorilor economici din domeniu.

Comisie achizitii directe:                                                        Responsabil achizitii publice
                                                                                                     Cristian Niculae

9. ANUNT ACHIZITIE PRODUSE BIROTICA

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax: 0241/541491 0241/541490

REFERAT DE NECESITATE

Vă rugăm prin prezenta să aprobaţi achiziţionarea următoarelor produse: Birotică;
Destinația produselor: Editare, copiere, activitati de secretariat, activități centru COP, activități Tribunal Simulat, alte documente proiect POSDRU/161/2.1/G/132586, atăt la beneficiar căt și la partenerul din proiect;
Procedura de achiziție :Achiziție (încredințare) directă;
Sursa de finanțare: Fonduri proiect;
Data publicarii anuntului: 25-09-2014

Nr. crt. Codul de clasificare CPV Categoria
de produse
UM Cant. de produse
1 30141200-1 Calculator birou 16 digit buc. 3
2 30234500-3 Suport stocare memorie - HDD ext 1T buc. 2
3 42964000-1 Capsator buc. 4
4 42964000-1 Peforator buc. 4
5 42964000-1 Decapsator buc. 4
6 42964000-1 Aparat de îndosariat cu spirală metalică/plastic buc. 1

Descriere şi caracteristici ale produselor solicitate:
- Calculator birou 16 digit, display LCD, alimentare solară +baterie ;
- Suport stocare memorie -HDD extern, min. 1 TB, vit. rot. 5400 rpm, interfață USB 2.0/3.0;
- Capsator birou – min. 20 coli;
- Perforator birou – min. 40 coli;
- Decapsator documente;
- Aparat de îndosariat cu inele (spirală) metalică sau de plastic plastic;

Condiții de plată:
Plata cu OP  în termen de max 15 zile de la recepția produselor și primirea facturilor.

Condiții de livrare:
- Livrarea se va efectua către beneficar, la sediul acestuia din Constanța, Str. Unirii, Nr. 32-34;
- Orice livrare se va efectua după anunțarea prealabilă a beneficiarului cu cel puțin 24 ore înainte, produsele fiind însoțite de factură fiscală și proces –verbal de predare/primire.

Notă de fundamentare (memoriu justificativ):
Produsele de birotică sunt necesare pentru toate activitățile proiectului, dar in mod special pentru management, informare, editare, copiere, activități COP și Tribunal Simulat, dar și pentru arhivarea electronică a documentelor proiectului.

Produsele sunt necesare atăt la beneficiar căt si la partenerul din proiect. Achiziția produselor de birotică se va face cu respectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare si a Ordinului nr. 1120/15.10.2013 al Ministerului Fondurilor Europene, prin procedura de achiziție directă, în urma consultării de prețuri/studiu pieței.

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532 sau Tel/ Fax: 0241/618903
sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 05-10-2014, ora 10 a.m., la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 06-10-2014, ora 16 la sediul institutiei.

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Botezat Onorina                                                                       Cristian Niculae

10. ANUNT ACHIZITIE CONSUMABILE DE BIROU

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax: 0241/541491 0241/541490

REFERAT DE NECESITATE

Vă rugăm prin prezenta să aprobaţi achiziţionarea următoarelor produse: ’Consumabile de Birou"
Destinația produselor: Editare, copiere, activitati de secretariat, activități COP, activități IS, documente management proiect POSDRU/161/2.1/G/132586, la beneficiar și partenerul din proiect; 
Procedura de achiziție :Achiziție (încredințare) directă;
Sursa de finanțare: Fonduri proiect;
Data publicarii anuntului: 25-09-2014

Nr. crt. Codul de clasificare CPV Categoria
de produse
UM Cant. de produse
1 30197642-8 Hartie copiator A4-80g/mp top. 50
2 30192920-6 Pix cu gel albastru buc 40
3 30192920-6 Pix cu gel negru buc 40
4 30192920-6 Fluid corector buc 10
5 30192920-6 Text Marker color buc 20
6 30192920-6 Plic corespondenta cu burduf buc 50
7 30199600-6 Separator carton buc 200
8 30234400-2 DVD/CD–R/plic buc 50
9 30234600-4 Mape plastic cu elastic buc 50
10 30197210-1 Biblioraft A4 de 5cm plastifiat buc 50
11 30197210-1 Biblioraft A4 de 7/8 cm plastifiat buc 50
12 22852000-7 Dosare plastic buc 50
13 30192700-8 Folii protectie set 25
14 30197110-0 Capse  set 25
15 22816300-6 Notes autoadeziv/post-it set 20
16 22612000-3 Tus stampile-negru/albastru buc 4
17 30192126-0 Creioane mecanice-0,7 buc 10
18 30192132-5 Mine creion-0,7 set 10
19 30197000-6 Banda adeziva/scotch-lata role 10
20 30197110-0 Agrafe 78mm/50mm cut. 20
21 30237250-6 Solutie curatat monitor buc 4
22 30237250-6 Laveta microfibra monitor buc 8
23 30192800-9 Etichete autoadezive albe top/coli 1
24 30192153-8  Ștampilă cu text buc 1
25 30192920-6 Marker whiteboard set 2
26 22852000-7 Dosare plic buc 50
27 30192920-6 Accesorii indosariere set 5
28 30192920-6 Stilouri + rezerve buc 6

Descriere şi caracteristici ale produselor solicitate:
- Hartie copiator A4 si A3 alba, 80g/mp, dimensiune 210x97 si 420x194, topuri de 500 coli, necesara ca suport imprimare/copiere documente proiect;
- Pixuri cu gel 2 culori, destinate activitatilor din proiect;
- Fluid corector cu uscare rapidă,  prevăzut cu pensulă pentru aplicare, 20 ml;
- Textmarker, diferite culori fluorescente, 1,5 – 5 mm, vârf retezat, cu capac ventilat;
- Plicuri din hartie A4, cu burduf- siliconic;
- Separatoare din carton, 190g/mp, diverse culori, dimensiuni 240 x 150 mm, perforaţii standard pentru îndosariere, ambalate 100 buc./set;
- DVD/CD-RW, cu carcasă/plic, 4,7 GB, 4X;
- Mape A4, din PVC, cu elastic, diverse culori;
- Biblioraft A4, plastifiat interior şi exterior, cu buzunar transparent exterior copertă – faţă, lăţime cotor 50/70/80 mm, mecanism metalic;
- Dosare plastic, format A4 cu perforaţii;
- Folii protecţie, transparentă, A4, deschidere latura mică, cu perforaţii, 100 buc/set;
- Capse pentru capsator, diferite dimensiuni;
- Notes autoadeziv, diverse culori, 76 x 76 mm, seturi 100 file;
- Tus stamplia albastru/negru;
- Creioane mecanice, cu mină de 0,7 mm, din plastic, cu guma de șters;
- Mine grafit 0,7 mm, pentru creioane mecanice;
- Bandă adezivă transparentă cu suport din plastic, 48 mm x 66 m;
- Agrafe de birou, din oţel, diferite dimensiuni (50mm, 78 mm), 100 buc./cutie;
- Solutie speciala de curatat monitor, lap-top, etc.;
- Lavete speciale din microfibra destinate întreținerii echipamentelor IT;
- Etichete autoadezive albe, multifuncţionale, colţuri drepte, 105 x 74 mm, 8 etichete/coală A4, topuri de 100 coli
- Ștampilă inscripționată - “Conform cu originalul”;
- Marker whiteboard- din plastic, forma conica pentru tabla magnetica;
- Dosare plic de carton A4, color, 250 g/mp;
- Accesorii indosariere- Inele metal/plastic, coperti plastic;
- Stilouri  cu rezerve;

Condiții de plată:

Plata cu OP  în termen de max 30 zile de la recepția produselor și primirea facturilor.

Condiții de livrare:
- Livrarea se va efectua către beneficar, la sediul acestuia din Constanța, Str. Unirii, Nr. 32-34;
- Orice livrare se va efectua după anunțarea prealabilă a beneficiarului cu cel puțin 24 ore înainte, produsele fiind însoțite de factură fiscală și proces –verbal de predare/primire.

Notă de fundamentare (memoriu justificativ):
Produsele de natura consumabilelor de birou, sunt necesare pentru toate activitățile proiectului, dar in mod special pentru management, informare, editare, copiere, activități de COP și Tribunal Simulat, dar și pentru transmiterea si arhivarea documentelor proiectului.
Produsele sunt necesare atăt la beneficiar căt și la partenerul din proiect.

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532 sau Tel/ Fax: 0241/618903
sau E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 05-10-2014, ora 10 a.m., la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 06-10-2014, ora 16 la sediul institutiei.

Manager proiect                                                                      Responsabil achizitii publice
Botezat Onorina                                                                       Cristian Niculae

11. ANUNT ACHIZITIE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE / CATERING

UNIVERSITATEA SPIRU HARET
CF: 14871616
Str. Unirii, nr. 32 – 34 Constanta
Tel/Fax: 0241/541491 0241/541490

REFERAT DE NECESITATE

Vă rugăm să aprobaţi achiziţionarea următoarelor servicii: "Organizare evenimente/catering" in cadrul proiectului avand ID: POSDRU/161/2.1/G/132586.
Procedura de achiziție: Achiziție directă.
Sursa de finanțare: Fonduri proiect
Data publicarii anuntului: 01-06-2015

Nr. crt. Categoria de servicii UM Cant. Valoarea achiziţiei: estimativ Destinaţia
serviciului
Euro inclusiv
TVA
Lei inclusiv
TVA
1. Servicii de organizare evenimente/catering  cu ocazia desfășurării workshop-ului cu titlul „Stagiile de practica: Un pas important spre profesia dorita!”

Amenajare sala P01
Pers.  

Amenajare sala
250


  1
2519,03


  223.91
11250.00


  1000.00
Activitatea 6
Workshop
  Total estimat 2.742.94 12250.00

Descrierea şi caracteristicile serviciilor solicitate:
Se solicită asigurarea de servicii de organizare evenimente, inclusiv catering, in scopul desfășurării  workshop-ului susmentionat, pentru maxim 250 de participanți.
Servicii de catering cu meniu fix-tip bufet rece si cald, inclusiv apa minerala/plata/cafea/sucuri pentru participanți. Prestatorul va asigura tacămuri de unică folosință, materiale suport specifice și recipiente pentru alimente/băuturi avizate de Ministerul Sănătății precum si personal calificat pentru organizrea evenimentului tip conferință.
Prestatorul va amenaja, cu 24 de ore inaintea desfasurarii evenimentului de tip workshop „Stagiile de pratică: Un pas important spre profesia dorită!”, sala P01 de la sediul beneficiarului din str. Unirii 32-34, cu aranjament florar, decorațiuni.
Conditii de Plata: plata cu OP in termen de 60 zile de la primirea facturii fiscale şi semnarea procesului verbal de recepție a serviciilor. 

Notă de fundamentare (memoriu justificativ):

 Achiziționarea serviciilor de organizare evenimente/catering este necesară pentru desfășurarea în condiții optime, la sediul Beneficiarului, a Workshop-ului „Stagiile de pratică: Un pas important spre profesia dorită!” organizat în cadrul Activității A 6 Workshop, prevăzută pentru diseminare de rezultate și festivitate de premiere, prezentarea celui mai bun proces simulat și a celor 10 câștigători ai portofoliilor de practică. Totodată, Workshopul are ca scop crearea unei relații de parteneriat între insitutiițle de învățământ superior și angajatorii de pe piața muncii in folosul studentilor.
Participanții la acest eveniment sunt studenții și masteranzii din grupul țintă compus din 200 de beneficiari ai stagiilor de practică, tutorii din partea partenerului, cadrele didactice supervizoare, responsabilii de procese simulate și membrii comisiilor de concurs, precum si invitati din partea angajatorilor.
Se estimează ca vor participa maxim 250 de persoane.

Evenimentul va avea loc în data in data 27 iunie 2015, la sediul social al Beneficiarului din str. Unirii nr. 32-34, Constanța, sala P01, între orele 14-17.

Elaborarea ofertei inclusiv corespondenţa între ofertant şi achizitor se va face în limba română. Informatii suplimentare privind achizitia se pot obtine printr-o solicitare adresata achizitorului la urmatoarele date de contact:
Constanta, str. Unirii, nr. 32-34, cod postal: 900532
sau Tel/ Fax: 0241/541490, 0241/541491 sau
E-mail: niculae_cristian63@yahoo.com

Criteriul de achizitionare va fi: Pretul cel mai scazut

Ofertele vor fi expediate/depuse in scris, pana la data de 15-06-2015, ora 12:00 la adresele specificate mai sus. Orice oferta depusa dupa termenul precizat nu va fi luata in considerare.
Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 15-06-2015, ora 14:00. la sediul institutiei.

Comisie de achizitii                                                                Responsabil achizitii publice
Botezat Onorina                                                                       Cristian Niculae
Chiru Claudiu

Galerie foto

Contact

Ne puteti contacta la urmatoarele adrese:

Adresa:Str. Unirii, nr. 32-34, Constanţa
Telefon: 0241-541490;
FAX: 0241-541491
Altele: 0241-545015
E-mail: contact@profesiajuridica.ro